top of page

התחדשות עירונית בראיה שכונתית

מפלצת קריית יובל 2_edited.jpg

"התחדשות עירונית היא תהליך מחולל צמיחה והתפתחות בעיר, שמטרתו להחיות את הרקמה העירונית הוותיקה לצד החדשה."

                     (מתוך אתר הרשות להתחדשות עירונית)

 

על אף הגדרתה המכלילה של הרשות, כשרובנו מתייחסים להתחדשות עירונית אנחנו מתייחסים לפרוייקטי בניה למגורים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, ולא לרקמה העירונית הוותיקה סביבם.

 

התפיסה השכונתית-קהילתית וההקשר הסביבתי כמעט ונעדרים מהשיח על התחדשות עירונית בישראל כיום.

אנחנו ב-STREETLIGHT מוטרדים מהשאלות שלא נשאלות, אשר נעלמות בין "הקווים הכחולים" של מתחמי ההתחדשות העירונית.

שכונות רבות בישראל, לא רק שלא מניבות תועלת מתהליכי התחדשות המתרחשים בהן, אלא ניזוקות באופן בלתי הפיך.

ההתחדשות העירונית מנוהלת בפועל כיום רק ברמת המתחם, ובמקרה הטוב - גם ברמת המדיניות העירונית. אך היא איננה מנוהלת כמעט כלל בשני רבדים משמעותיים מאוד: ברובד השכונתי וברובד האסטרטגי.

נווה עופר - מפגש תושבים ואנשי מקצוע_edit

מתוך מפגש של תושבים ובעלי תפקידים בעירייה - שכונת נווה  עופר, תל-אביב, 2021

 

ברובד השכונתי - שכונות רבות הולכות לשנות את פניהן בעקבות התחדשות של מתחמים שונים בתוכן. חלקים גדולים משכונות אלה לא יעברו התחדשות בשנים הקרובות, אך השכונה כולה יכולה להתרם ולהרוויח מהתחדשותם של מתחמים בתוכן, או כמובן להנזק. התחדשות שכונתית מצריכה ניהול ועבודה פעילה למיצוי הפוטנציאל החיובי ולמיתון השפעות שליליות של ההתחדשות המתחמית.

ברובד האסטרטגי - ההתחדשות העירונית תשנה את פניהן של ערי ישראל כולן. אך עיריות רבות, ובתוכן הנהלת הערים, עדיין לא מבינים את סדר הגודל של השינוי המתקרב. ההתחדשות היא מנוף אדיר לשינוי בערים - בין אם הנהלת הערים תנהל את השינוי ותמנף אותו לכיוון חיובי, ובין אם השינוי יתרחש ללא ניהול ופיקוח.

צוות STREETLIGHT מעניקים כיום ייעוץ וליווי לעיריות ורשויות שונות:

 

תכניות חברתיות להתחדשות שכונתית – מעבר מתפישה של התחדשות מתחמית לתפישה של שכונות בתהליך שינוי. הסתכלות על תועלות שכונתיות, חברתיות וקהילתיות, מחשבה על פרוגרמה ציבורית המחוברת לנימי השכונה, חיבור נכון בין הפרויקטים המתחמיים למרקם השכונתי המרחבי והאנושי, תמהילי יחידות הדיור והשפעתן על האוכלוסיה בשכונה העצמה והגברת החוסן הקהילתי, שימור הזהות השכונתית ועוד. כל אלה, מוכנסים לתכנית עבודה חברתית לפיתוח השכונה במקביל להתחדשות המתחמית. התכנית נבנית בשיתוף פעולה צמוד עם מנהלי השירותים העירוניים בשכונות.

.

אסטרטגיה למינוף תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר – תהליך אסטרטגי עם דרג ניהולי בכיר (הנהלת העיר, ראשי אגפים, ראשי מחלקות, אגף תכנון אסטרטגי). מטרת התהליך להעניק למשתתפים הבנה מעמיקה בהשפעת ההתחדשות העירונית הצפויה על תחומי העיסוק של המשתתפים, ולהניע תהליך של בניית תכניות עבודה לכל אגף. תכניות העבודה יעסקו במינוף הפוטנציאל החיובי של ההתחדשות העירונית לכל תחום (רווחה, חינוך, שירותים חברתיים, שפ"ע, מחשוב וכיו"ב).

עיגול אנשים.png
עיגול מגדל.png
bottom of page