top of page

החזון המקצועי של  S T R E E T L I G H

בתהליכי התחדשות עירונית טמון פוטנציאל לחיזוק קהילות וליצירת מוביליות חברתית ברת-קיימא.

 

אך הפוטנציאל הזה מתממש לעתים רחוקות. יתרה מכך, ללא תשומות קהילתיות וחברתיות עשויים תהליכי התחדשות עירונית להביא לפגיעה בפרטים ובקהילות.

בשנים האחרונות פועלים אנשי מקצוע חדשים במתחמי ההתחדשות עירונית - היועצים החברתיים. הם מלווים את הדיירים בשלב התכנון, פועלים לשיפור הערך החברתי והקהילתי של ההתחדשות, מסייעים לדיירים, מנהלים תהליכי השתתפות ציבור ומביאים את קול הדיירים אל מקבלי ההחלטות.

הכלים המקצועיים של היועצים החברתיים פותחו בשנים האחרונות על-ידי מייסדי STREETLIGHT ושותפיהם ואומצו על-ידי הרשויות.  כיום, הגיעה העת ליישם את התפישה החברתית לא רק ברמת המתחם, אלא לפעול בתהליכים אלו מתוך אסטרטגיה חברתית כוללת - כלומר:

  • לייצר הסתכלות עירונית רחבה יותר על התחדשות שכונתית וניהול תהליכי השינוי שמסביב למתחמי ההתחדשות.

  • להעמיק שימוש בכלים חברתיים של שחקנים נוספים - כגון יזמים, עורכי דין, משרדי אדריכלים וכו'.

  • לעגן מתן תמיכה חברתית לדיירים בשלבים נוספים של התהליך.

​​כחברה אנו צריכים כולנו להתכונן ולהסתגל לשינוי הצפוי באופי המגורים שלנו. רבים מאיתנו יעברו לגור במגדלים גבוהים. השינוי בצורת החיים שלנו דורש חשיבה חברתית וקהילתית חדשה. אנחנו ב-STREETLIGHT מפתחים, מתוך נסיוננו הרב עם קהילות עירוניות, כלים חדשים לפיתוח וליווי הקהילות במגדלים ושואפים להטמיע כלים אלו לשיפור איכות החיים של דיירי המגדלים בישראל.

 

פיתוח אסטרטגיה חברתית -

בשלבים השונים ובקרב השחקנים השונים של עולם ההתחדשות העירונית,

זוהי משימתנו ב-STREETLIGHT.

הצוות שלנו

היועצים החברתיים ואנשי השטח שלנו

bottom of page