top of page

משיתוף ציבור >> להשתתפות ציבור

Support Group

תהליכי התחדשות עירונית הם תהליכים בהם המידע והידע מחולקים באופן מפוזר וא-סימטרי בין שחקנים רבים.

 

דיירי הבניינים המתחדשים שהם פעמים רבות גם בעלי הזכויות, מגיעים בדרך כלל עם מעט מאוד ידע וכח לתהליך. בתהליכים בהם הדיירים נותרים חסרי ידע ותלויים לחלוטין בהחלטות אנשי המקצוע מתעוררות בדרך כלל בהמשך התהליך בעיות רבות של אמון, חרדה ותחושת חוסר שליטה שמתבטאות בהתנגדויות.

בתהליכים בהם הדיירים הם שותפים פעילים ובוחרים בתוך התהליך יש סיכוי טוב הרבה יותר לגבש הסכמות עם הדיירים ושהם יהיו שבעי רצון מהתהליך ומהתוצאה שלו. יש בהם גם אפשרות להגברת הערך החברתי-קהילתי והתכנוני של התכנית. אך במקרים רבים, הליכי "שיתוף ציבור" רגילים לא מביאים לתוצאה כזו בפועל, ולעתים קרובות אף להיפך, פוגעות באמון הדיירים בפרויקט (כמו שניתן לראות לדוגמה כאן).

"שיתוף הציבור" הפך להיות מושג ותיק ושחוק. הנסיון מראה כי במקרים רבים, מפגשי שיתוף ציבור מזיקים לאמון הציבור יותר מאשר מועילים.

דרך עיצוב נכון של תהליכי ההשתתפות ודרך פיתוח סקרנות אנושית בקרב צוותי התכנון, ניתן לייצר דיאלוג שמייצר מענים לצרכי תושבי הקהילה ומשפר את התוצרים התכנוניים.

חברי הצוות של STREETLIGHT עוסקים מזה שנים בחיבור מיטבי של האדם למרחב. אנו לוקחים על עצמנו לעצב ולבצע תהליכי השתתפות ציבור, בהליכי תכנון מסוגים שונים.

תהליכים אלה כוללים, בין השאר ובהחלט לא רק:

  • ייעוץ לגורמים ציבוריים ומקצועיים לעיצוב תהליכי השתתפות ציבור איכותיים.

  • בניית תכניות להשתתפות ציבור בהליכי תכנון והוצאתן אל הפועל.

  • הכשרת תושבים ונציגויות תושבים לקראת השתתפות בתהליכי תכנון.

  • הפעלה של אירועי שיתוף ציבור בכל היקף, במתודולוגיות מגוונות.

  • הנגשה של חומרים לקהלי יעד שונים.

bottom of page