top of page

קהילות במגדלים

Apartment Views

בעשורים הקרובים יותר ויותר מתושבי ישראל צפויים לעבור לחיות במגדלים רבי קומות. גם בפרויקטים של התחדשות עירונית וגם בשכונות חדשות.

המעבר למגדלים מביא עימו שינוי גדול בחוויית המגורים שלנו. החיים בצפיפות גדולה יותר ובמרחק גדול מהקרקע מעלה חששות רבים בקרב דיירים שאנחנו פוגשים בערים המתחדשות.

תושבים שעוברים לגור במגדלים חווים לעתים קרובות קושי בהסתגלות למצב החדש, קושי בכלכלת המשפחה ותחזוקת הבית, קושי לאמץ את הסביבה של הבניין וניכור מהשכונה ומשכניהם.

 

אך המעבר לחיים במגדלים טומן בחובו גם פוטנציאל משמעותי להתפתחות קהילתית ולשיפור רמת החיים.

אותנו ב-STREETLIGHT מעניינות שאלות כגון:

 • איך ניתן לנצל את ההון האנושי הרב במגדל?

 • איזה ערך יכולה לתת לנו  ההשתייכות לקהילה גדולה של אנשים החיים יחד?

 • איך ניתן להפוך את הדירות במגדל לבית?

 • איך הופכים את הציבור החי במגדל לקהילה?

 • איך נותנים ערך מוסף לחיים בצפיפות עם אנשים רבים אחרים?

לשאלות הללו יש תשובות מצוינות, המגדלים הם הזדמנות:

 • דרך מחשבה והשפעה על הפרויקט במתחם כבר בשלבי התכנון.

 • דרך ליווי נכון ובינוי קהילתי של הדיירים המקוריים בשלבי ההתארגנות, הפינוי, תקופת הביניים והאכלוס.

 • דרך פעולות להסברה ויידוע ליצירת תרבות מגורים מותאמת למגדלים.

 • דרך קליטה שכונתית נכונה של התושבים החדשים.

 • דרך תהליכי יזומים לחיבור נכון בין התושבים הותיקים לחדשים.

 • דרך פיתוח מודלים חכמים לתחזוקת השטחים המשותפים.

 • דרך מיסוד של שותפות קהילתית בין הדיירים במגדלי המגורים המתאכלסים.

bottom of page