top of page

ההתחדשות העירונית נמצאת בתנועה מתמדת, אך עבור תושבים רבים התהליך עדיין איננו נגיש. לכן נוכחותו של יועץ חברתי מקצועי היא חשובה כל-כך להצלחת הפרויקטים.

יועצים חברתיים

IMG-20190117-WA0016.jpg

מקצוע הייעוץ החברתי הולך וצובר תאוצה. ארגז הכלים המקצועי של היועץ החברתי פותח בחלקו הגדול בשנים האחרונות בירושלים על-ידי מייסדי STREETLIGHT.

 

יועצים חברתיים רבים - מוצאים את עצמם לעיתים בקושי משמעותי להתקדם בתחום:

 

- יועצים צעירים (ובעיקר בוגרי הכשרות ליועצים חברתיים) מתקשים לצבור את הנסיון הראשוני הדרוש כדי לגשת למכרזים.

 

- חברות גדולות שעסקו קודם לכם בתחומים משיקים ונכנסות לתחום, מתקשות לספק תוצרי עבודה בתחומים שלא עסקו בהם קודם, מתוך הספקטרום המקצועי הרחב של עיסוקי היועץ החברתי.

STREETLIGHT שואפת להיות בית מקצועי ליועצים חברתיים. תמצאו אצלנו הדרכה, ייעוץ, חומרים מקצועיים ואוזן קשבת. צוותי הייעוץ של STREETLIGHT, כולם יועצים חברתיים ותיקים ובכירים, מעניקים סיוע וליווי ליועצים חברתיים.

 

השירותים שלנו עבור יועצים חברתיים:

 • ייעוץ וליווי לפיתוח אסטרטגיה חברתית במינהלת, כלים מקצועיים ונהלים עירוניים"
  פיתוח אסטרטגיה חברתית הוא תהליך ייעוץ לצוות המינהלת, ממוקד ותחום בזמן, שמותיר את המינהלת עם כלים מקצועיים חדשים ומפותחים, נהלי עבודה חברתיים מסודרים לעבודה עם יזמים ויועצים חברתיים, ושיטות עבודה ממוסדות ומסודרות. התהליך מתחיל באבחון מעמיק של עבודת המינהלת, כתיבת תכנית אסטרטגית לפיתוח יכולותיה של המינהלת, וכן קביעת מטרות וכתיבת תכנית עבודה להשגת מטרות אלה. התהליך ממשיך בליווי אינטנסיבי של סגל המינהלת - לפיתוח יכולות מקצועיות, הדרכה ומודלינג של שיטות עבודה, לימוד מתוך ייעוץ על מקרים פרטניים, סיוע וטיפול במקרים מיוחדים וכו'. התהליך מתאפיין בשותפות עמוקה - היועצים הופכים להיות חלק מהצוות, למשך תקופת הייעוץ, והעבודה המשותפת מתאפיינת גם בפגישות הדרכה סדירות וגם בזמינות שוטפת להתייעצות וסיוע לאורך תקופת העבודה. התהליך מסתיים בבחינת הכלים והתהליכים שפותחו והטמעה של מירב הידע בקרב צוות המינהלת. על פיתוח אסטרטגיה חברתית בהתחדשות עירונית - קראו בהרחבה כאן.
 • בנק שעות - ייעוץ, ליווי, הדרכה, הכשרה וכו'"
  צוותי המינהלות נתקלים לעתים קרובות בדילמות וסוגיות שונות שמתקשים להתמודד אתן - בעבודה עם דיירים, במקרים של מחלוקות בין דיירים ליזמים או לעירייה, במתן מענה לפניות דיירים או למקרים מיוחדים, בהתנגדויות וסרבנים וכיו"ב. בנק שעות ייעוץ מאפשר למינהלת לפנות בכל רגע לקבלת סיוע - להתייעצות, לקבלת חוו"ד מקצועית כתובה, להשתתפות בפגישות בנושאים מאתגרים וכו'. כמו כן ניתן גם להשתמש בבנק השעות להפעלה של הליך גישור או בניית הסכמות במקרים שמצריכים הגעה להסכמה, הכשרה מקצועיות מטעם המינהלת לגורמים שונים, הנחיה של תהליכים שונים מול דיירים ו/או אנשי מקצוע וכיו"ב. בנק השעות הוא גמיש. נקבע עבורו תקציב משוריין מראש, והתשלום הוא על הביצוע בפועל.
 • פיתוח אסטרטגיה עירונית להתחדשות עירונית, בשיתוף הנהלת העיר, בהובלת המינהלת"
  ההתחדשות העירונית תשנה בשנים הבאות את פני הערים, לעתים שינוי מאסיבי. אך בערים רבות הנהלת העיר לא מבינה את גודל השינוי המתקרב. ראשי האגפים לא מבינים את ההשפעה של ההתחדשות העירונית על תחומי העיסוק שלהם. כיצד מערכת החינוך נערכת להגדלת האוכלוסיה? אילו מוסדות חינוך יוקמו במסגרת מתחמי ההתחדשות? כיצד ינהל אגף שפ"ע / תחזוקה את העבודה השוטפת בשטחים שמסביב למתחמי ההתחדשות? האם אגפי הקהילה והשירותים החברתיים יודעים על השפעת ההתחדשות על אוכלוסיות היעד שלהן? האם מחלקת המחשוב נערכת להגשמת חזון של עיר חכמה בעזרת תשתיות שיוקמו במתחמים? צוותי STREETLIGHT ינחו תהליך של פיתוח אסטרטגי, בהובלת ראש העיר / מנכ"ל העירייה, בשיתוף ראשי האגפים. מטרת התהליך תהיה להטמיע בקרב ראשי האגפים הבנה לגבי השפעת ההתחדשות על תחום העיסוק שלהם - ברמת הסיכון וברמת הפוטנציאל. בתום התהליך יניעו כל אחד מראשי האגפים תהליך של פיתוח תכניות עבודה באגף, ומיסוד השתלבות האגף בעבודה על פרויקטי התחדשות עירונית לטובת מיצוי הפונציאל החיובי מפרויקטים אלה.
 • הכשרה מקצועית
  צוות STREETLIGHT מתמחה בהכשרה של אנשי מקצוע - מדרגי השטח ועד הבכירים ביותר. בעת האחרונה מתרחשים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ תהליכי למידה והטמעה של התחדשות עירונית. בין אנשי הצוות של STREETLIGHT ובין שותפינו, מצויים בכירי המרצים בתחומי ההתחדשות העירונית השונים. נשמח להציע לכם הכשרות לכל קהל, ובכל תחומי ההתחדשות העירונית, משלב של הגדרת מטרות ההכשרה, דרך בניית התכנים ועד ביצוע מוצלח ואיכותי של כל הרצאה, סדנה או קורס.
 • גישור ובניית הסכמות
  פרויקטים רבים בעלי חשיבות עירונית נתקעים ומתעכבים בשל קשיי תקשורת ומחלוקות בין הגופים השונים - הדיירים, הנציגות, היזם, אנשי המקצוע והגורמים העירוניים. התערבות גישורית ותהליכי בניית הסכמות הם אפקטיביים מאוד בהסרת חסמים ובגיבוש הסכמות ושיתוף פעולה. על גישור ובניית הסכמות - קראו בהרחבה כאן.
 • כתיבת תכנית אסטרטגיה חברתית להתחדשות שכונות
  במקומות רבים מתקיימת התחדשות עירונית של שכונות שלמות, או בשכונות שבהן מרוכזים כמה וכמה מתחמי התחדשות. שכונות אלה צפויות לעבור שינוי מאסיבי, אשר מצריך התייחסות חברתית וקהילתית מבעוד מועד. הנסיון מוכיח ששכונות שעברו התחדשות מאסיבית ללא התארגנות כזו מראש, לא רק שלא הצליחו למנף את ההתחדשות לחיזוק השכונה, אלא מתמודדות כיום עם משברים חברתיים וקהילתיים משמעותיים מאוד. צוות STREETLIGHT עוסק כיום בכתיבת תכניות לשכונות שלמות, שמהותן חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח חזון חברתי-קהילתי לשכונה. העבודה מתבצעת דרך עבודה עם שותפים עירוניים על ניתוח המצב הקיים, פיתוח החזון, רתימת התושבים, כתיבת תכנית עבודה ועבודה בשטח למימוש החזון. על אסטרטגיה שכונתית להתחדשות עירונית, קראו בהרחבה כאן.
 • פיתוח קהילתי במגדלי מגורים
  עבור אנשים רבים, תהליך ההתחדשות מגיע לסיומו עם אכלוס המבנים החדשים. אך עבור כל הדיירים שיגורו שם - זהו שלב קריטי בתהליך. המחקר מהעולם, וגם הנסיון מהארץ, מלמדים כי דיירי המגדלים לרוב לא מצליחים להקים קהילה פורחת ומשגשגת בין כותלי המגדל, ובפרט החיבור בין התושבים הותיקים של המתחם לבין הרוכשים החדשים איננו טריוויאלי. איכות החיים במגדל מגורים, כמו בכל בית משותף, נגזרת מיכולתם של השכנים לאמץ קווים מנחים מוסכמים לחיי שכנות וקהילה. בפועל, זה לא תהליך שמתרחש באופן עצמאי. צוותי STREETLIGHT עומלים כיום על פיתוח מודל של בינוי קהילה במגדלי מגורים. המודל ניתן ליישום בכל מגדל מגורים. על בינוי קהילה במגדלי מגורים - קראו בהרחבה כאן.
bottom of page